O ogretih posteljah, "novi spolni vzgoji" in nagcih v Celju med obema vojnama

O ogretih posteljah, "novi spolni vzgoji" in nagcih v Celju med obema vojnama

Jožefa Kupka je bordel na Gizelini ul. 20 (danes Ipavčeva, ob TopFitu) odprla spomladi 1913, v njem je med prvo vojno delovalo v povprečju po osem prostitutk. Ravno to je pripomoglo, da je v Celju bilo malo tajne (ulične) prostitucije. Po večjih evropskih mestih je bilo razmerje med registriranimi in tajnimi delavkami okoli 1:10, v Celju pa je število prijavljenih prostitutk celo presegalo število tajnih.

Leta 1919 je slovenska Deželna vlada sprejela odločbo, da prositucija ni več dopustna in da morajo vse javne hše prenehati z delovanjem. A to se je v praksi le delno uresničilo. Res se zapre Jožefin bordel, a to seveda prostitucije ni ustavilo. Večina delavk je službo še naprej opravljalo tajno, svoje usluge so (bolj ali manj) diskretno ponujale na železniški postaji in v hotelskih sobah. V Celju je izstopal hotel Union (današnji Celjski dom nasproti železniške postaje), “ogrete postelje” pa so ponujali tudi v Žumrovem hotelu na Glavnem trgu, kjer je danes kavarna Oaza.

Vhod v hotel Union v Celjskem domu.

Vhod v hotel Union (današnji Celjski dom).

V celjskih časopisih redko najdemo kak zapis, najpogosteje v črni kroniki. Na primer, leta 1921 je bila “radi vlačuganja in tajne prostitucije v Aleksandrovi ulici (današnja Prešernova) v Celju aretirana 17-letna brezposelna uradnica Frančiška Rutar iz Ljubljane." Sicer v medvojnem tisku kvečjemu objavljajo še kakšna poročila iz tujine, o domači problematiki prostitucije pa ne pišejo ravno pogosto.

Razen ene pomembne izjeme: revija Ženski svet. Ta je s številnimi članki opozarjala na glavne probleme tistega časa: na socialne vzroke, ki so ženske potisnili v prostitucijo in na dvojno moralo, ki je veljala (drugače za moške kot za ženske). Revija je javno pozivala, naj moški politiki na kongrese povabijo tudi ženske! In začela je opozarjati na spolno prenosljive bolezni.

V Celju je takrat že delovala »Bakteriološka stanica«, po prvi vojni pa so se ji pridružile še nove socialno-medicinske ustanove. Pred natanko 100 leti Celje dobi Ambulatorij za spolne bolezni. K izobraževanju pa je pomembno prispevala še ena ustanova. Klub naprednih slovenskih akademikov je v Celju ustanovil Ljudsko vseučilišče, ki postane glavni nosilec izobraževanja odraslih v Celju. Danes tej ustanovi rečemo Ljudska univerza, ki še vedno opravlja isto (podobno) poslanstvo.

Vseučilišče je organiziralo celo javna predavanja na temo "spolne vzgoje v dobi dozorevanja". Predavanju dr. Frana Žgeča leta 1931 je prisostvovalo okrog 150 oseb, po predavanjih pa je celo izšla knjiga, v kateri se avtor zavzema za “novo spolno vzgojo, ki mora čimprej nadomestiti staro. Knjigo mora čitati vsaka slovenska mati in vsak šolnik.”

Za konec pa še nekaj stavkov o zanimivem pojavu iz tistega časa. Nudizmu!
Ivo Zor je leta 1924 napisal knjigo z naslovom "Solnčenje". Publikacija o higieni in naturistični praksi je predstavljala številne prednosti nudizma, ki da pripomore k bolj zdravemu načinu življenja. Tudi v naših krajih se ob rekah začnejo zbirati ljubitelji sonca, te neuradne "skrite plaže" pa so kmalu postale priljubljene celo med Avstrijci in Nemci, kjer je bil nudizem v času nacizma prepovedan. Za večjo “odmevnost” nudizma v Kraljevini Jugoslaviji je leta 1936 poskrbel angleški kralj Edvard VIII., ki je obiskal Rab in se tam tudi gol kopal. Ta del plaze so pozneje poimenovali Engleska uvala, otok Rab pa je postal svetovno znano letovišče.

Celje sicer ni bilo tako odmevno letovišče, je pa imelo v tem času že svoje prve nagce, ki so se sončili ob Savinji. Tega seveda niso počeli na urejenih mestnih plažah in kopališčih, svoje skrite kotičke so našli v Medlogu. Uradno pa so se v društvo naturistov povezali veliko pozneje, šele v 1970-ih.

Kako so na goloto, erotiko in spolnost gledali po 2. svetovni vojni pa kdaj drugič. Takrat mogoče tudi o tem, kako so člani celjskega naturističnega kluba Venera v 1980-ih kar štirikrat zaporedoma zmagali na mednarodnem naturističnem športnem srečanju v Monseni pri Rovinju ... v odbojki za nudiste! A si predstavljate, kako je to moralo bingljati!

Lep pozdrav,

vaš vodnik po erotičnem Celju