AVANTMEDIA spletni portali d.o.o., Stegne 3, 1000 Ljubljana, matična št. 6662196000 (v nadaljevanju: upravitelj portala) na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov sprejema naslednje splošne pogoje poslovanja.

Naslov za pisno korespondenco: AVANTMEDIA spletni portali d.o.o., Stegne 3, 1000 Ljubljana.

Te strani vsebujejo erotične slike, besedila in druge oblike erotične vsebine, ki niso primerne za mladoletne osebe! S klikom na KATEROKOLI povezavo (razen "zapustite strani"), izjavljate naslednje:

1. Jamčim, da sem starejši(-a) od 18 let,

2. Zavedam se, da bom ob vstopu na naslednje strani naletel(-a) na različne oblike erotične vsebine, ki se mi ne zdijo žaljive, me ne motijo ter si jih želim ogledati.

3. Vstopam zgolj zaradi osebnega interesa in ne iz poklicnih razlogov, kar pomeni, da ne zbiram tovrstnega materiala za nadaljnjo objavo oziroma prodajo in ne želim škodovati upraviteljem portala!

4. Zavedam se, da so vse vsebine na teh straneh zaščitene, zato je nadaljnje razmnoževanje le-teh, v kakršnikoli obliki prepovedano in ima lahko kazensko-pravne posledice!

5. Strinjam se, da se moj elektronski naslov uporablja za občasna obvestila in da vsebine, ki jo prejmem, ne bom zlorabljal ali z njo kakorkoli škodoval upraviteljem portala oziroma da bi z njo škodoval drugim članom portala. Ravno tako se zavezujem da sporočila, ki jih dobim od administratorjev portala, ne bom posredoval tretjim osebam razen, če nimam za to izrecnega dovoljenja administratorjev. V primeru, da obvestil ne želite prejemati jih lahko izklopite v svoji nadzorni plošči v sekciji Moje nastavitve -> Obvestila . Enkrat mesečno se uporabnikom pošiljajo e-novice. V kolikor ste nanje naročeni in jih ne želite prejemati za odjavo kliknete na gumb Odjava na dnu sporočila. Sistem vas v tem primeru odjavi samodejno.

6. Zavezujem se, da ne bom objavljal vsebine z zlonamerno, žaljivo, obrekljivo, sovražno, grozečo, nelegalno ali kakršnokoli vsebino, ki lahko kazensko pravno ali moralno prizadene druge uporabnike, člane ali upravitelje portala Avanture.net. V primeru objave take vsebine, prevzemam nase vso moralno in kazensko pravno odgovornost.

7. Upravitelj portala si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do portala (lahko obvesti tudi vašega ponudnika interneta). Zaradi tega so IP številke vseh objavljenih oglasov shranjene, da se uredijo sporni primeri. Strinjate se, da ima administrator, upravitelj ali moderator portala pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti trajno ali začasno katerikoli oglas in profil, ko se mu zdi to potrebno. V spornih primerih suma kršenja pogojev uporabe portala oziroma v primeru, da član uporablja svoj račun na način, ki je kazensko pravno sporen, si administrator pridržuje pravico, da pregleda komunikacijo člana z ostalimi člani, galerijo in njegove oglase. V kolikor so kršitve ugotovljene, se uporabnika lahko trajno ali začasno odstrani in v kolikor je to potrebno kršitve posreduje ustreznim inštitucijam. Kot uporabnik se strinjate, da se vsi podatki, ki ste jih vpisali shranijo v bazo podatkov. V primeru suspenza računa zaradi kršenja splošnih pogojev uporabe ali suma kaznivega dejanja se lahko vaši podatki hranijo v bazi do 12. mesecev. Upravitelj, administratorji in moderatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitni poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil te podatke ali za napake v sistemu na katere nimajo vpliva.

Upravitelj portala si pridržuje pravico, da posameznim članom prepreči dostop do spletnega portala zgolj v utemeljenih primerih, to je v primerih suma dela na črno, zlorabe sistema galerij, objave nelegalnih vsebin, žaljivega ali drugače sovražnega govora ipd., pri čemer bo blokada najprej začasna, če pa član ne bo upošteval navodil upravitelja portala in kršitve ne bo odpravil, bo upravitelj portala članu popolno in trajno onemogočil dostop do portala.

8. Član lahko v kolikor to želi izbriše svoj račun s portala Avanture.net. Član se tudi po izbrisu zavezuje, da bo spoštoval pogoje uporabe portala, ki jih je sprejel z registracijo in se zavezuje da podatkov, ki zadevajo Avanture.net, ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako se zavezuje, da podatkov, ki zadevajo stran Avanture.net ali njene člane, ne bo uporabil v zlonamerne namene proti sedanjim in nekdanjim članom portala Avanture.net kakor tudi ne proti samim upraviteljem in avtorjem portala. Po oddaji zahtevka za izbris gredo vsi podatki uporabnika v tako imenovano karanteno, ki traja do 3 tedne. V času karantene uporaba istega uporabniškega imena in email naslova ni mogoča, uporabnik pa lahko svoj račun na zahtevo obnovi. Po preteku karantene se vsi podatki uporabnika nepreklicno izbrišejo in obnovitev uporabniškega računa ni več mogoča. V kolikor je uporabnik v času obstoja svojega uporabniškega imena komuniciral z uredništvom preko podpornega portala podpora.avantmedia.si se oddani zahtevki hranijo eno leto. Baza portala avanture.net in baza podpornega portala podpora.avantmedia.si se ne združujeta in med seboj nista povezani.

9. Portal Avanture.net ponuja tudi možnost komercialnega oglaševanja preko oglasnih pasic. Cena oglaševanja in termin oglaševanja se pred pričetkom uskladi z upraviteljem portala in je odvisna od količine zakupljenih prikazov ter termina izvedbe. Izhodiščna cena oglaševanja znaša 0,15€/1000 prikazov. Vsakršno oglaševanje spletnih strani ali izdelkov je brez vednosti upraviteljev portala prepovedano in se kaznuje z trajno prepovedjo obiska portala. V kolikor je uporabnik pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in kljub temu na portalu brez dovoljenja upravitelja portala objavi oglas, album, profil, nagovarja uporabnike preko zasebnih sporočil ali klepetalnice, se strinja da se mu oglaševanje zaračuna. Cena dnevnega oglaševanja, brez vednosti administracije portala je 50 €. Obračunska enota je dan in se obračuna od datuma prve objave. Kot komercialno oglaševanje se šteje promocija ostalih spletnih strani in portalov, izdelkov, podjetij in storitev. Ko administracija nedovoljeno oglaševanje najde, profil skupaj z oglasom odstrani in shrani podatke v bazo, ki se ob neplačilu uporabnika uporabijo kot dokaz, da je bilo oglaševanje izvedeno. Uporabnik se zavezuje, da bo stroške oglaševanja poravnal v 15 dneh od izstavitve računa. V kolikor račun ne bo poravnan, se izvede prisilna izterjava.

10. Vsi oglasi, v katerih za svoje usluge zahtevate proti uslugo za srečanje, spadajo v kategorije spremstvo. Take oglase, objavljene v drugih kategorijah, bomo - skupaj s profilom uporabnika - izbrisali. Ravno tako bodo blokirani profili, ki bodo za storitve spremstva ali pretirano samo promocijo zlorabljali ostale sekcije strani, kot so recimo galerije in klepetalnica. Uredništvo kot pretirano samo promocijo v sistemu galerij šteje predvsem brisanje in nalaganje enakih ali podobnih albumov vsakih nekaj ur. V sistemu klepetalnice pa ponavljanje enakih sporočil v krajšem časovnem obdobju na javnem delu klepetalnice in s tem motenje ostalih uporabnikov, ki javni del klepetalnice uporabljajo za splošni klepet. Uredništvo ne nasprotuje objavi avtorskih slik in uporabo klepetalnice na način, ki vsebinsko popestri portal in izboljša uporabniško izkušnjo. Bo pa blokiralo vse profile, ki bodo te sisteme zlorabljali.

11. Vsi oglasi v katerih ponujate storitve erotičnih masaž, spadajo v kategorijo Erotične masaže. Tovrstni oglasi v drugih kategorijah bodo izbrisani, v primeru ponavljajočih se kršitev pa sledi blokada računa. Za storitve masaž je potrebno imeti registrirano dejavnost in pri objavi oglasa poleg navesti matično številko subjekta preko katerega storitev opravljate. Vsi oglasi, ki matične številke ne vsebujejo bo uredništvo skupaj s profilom odstranilo. Uredništvo ne prevzema odgovornosti v kolikor poleg oglasa navedete lažno ali nepravilno matično številko, saj niti uredništvo niti upravitelj portala nista dolžna preverjati pravilnosti matične številke subjekta, preko katerega se storitve masaž opravljajo. Če pa bo uredništvo o takšni zlorabi na kakršenkoli način obveščeno, bo uporabnikov račun blokiran.

12. Portal je primarno namenjen objavi oglasov za zasebne stike. Oglasi kjer prodajate, oddajate ali posojate različne premičnine in nepremičnine, ne sodijo na stran. Po predhodnem dogovoru z uredništvom so možne izjeme, vendar le v rubriki Ostalo. V kolikor objavite tovrstni oglas brez predhodnega soglasja uredništva, bo vaš oglas skupaj s profilom izbrisan.

13. Upravitelj portala ne podpira kakršnekoli oblike dela na črno. V kolikor objavite oglas za finančno proti uslugo se smatra, da imate dejavnost pravno formalno urejeno in za svoje storitve lahko izstavite račun. V nasprotnem primeru vam objava oglasov ali komunikacija z ostalimi člani portala ni dovoljena. V primeru ugotovitve kršitve se oglasi izbrišejo vaši podatki pa lahko posredujejo tržnemu inšpektoratu, ki v tovrstnih primerih ustrezno ukrepa.

14. Podvojeni profili istega uporabnika brez izrecnega dovoljenja uredništva niso dovoljeni. V primeru, da uredništvo ugotovi, da imate na portalu več profilov se strinjate, da vam dodatne profile izbriše brez predhodnega obvestila. V kolikor se podvojeni profili po vnesenih podatkih uporabnika (spol, starost, opis...) med seboj bistveno razlikujejo in zavajajo ostale uporabnike portala, se izbrišejo vsi. V primeru, da se podvojeni profili po vnesenih podatkih uporabnika (spol, starost, opis...) med seboj bistveno ne razlikujejo se strinjate, da administrator ali moderator po lastni presoji izbriše dodatne profile.

15. Portal Avanture.net je namenjen komunikaciji članov na spletu. V kolikor se preko portala Avanture.net dogovorite za srečanje, srečanje poteka na vašo lastno odgovornost.

16. Varovanje zasebnosti. Portal Avanture.net zbira od uporabnikov elektronski naslov, IP številko dostopa, telefonsko številko (samo pri registraciji), ID naprave in v primeru potrjenega profila, fotografijo. Vsi podatki se nahajajo v elektronski obliki in so ustrezno programsko in tehnično varovani. V primeru soglasja se elektronski naslov uporablja za občasna obvestila medtem, ko se ostali podatki ne obdelujejo. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen v kolikor uporabnik krši zakon in je potrebno podatke na podlagi sodnega naloga posredovati organom pregona.

17. Objava oglasov in dostop do klepetalnice je na voljo premium in potrjenim članom. Premium članstvo je plačljivo in se obračuna po veljavnem objavljenem ceniku. Potrjeno članstvo je na voljo po izbiri uporabnika in je brezplačno. Uporabniku ga dodeli uredništvo po pregledu uporabnikovega računa. Za odobritev potrjenega računa je potrebno v galerijo naložiti sliko s katere je mogoče potrditi spol in uporabniško ime uporabnika. Ni potrebno, da slika vsebuje kakršnekoli elemente, ki lahko ogrozijo anonimnost uporabnika. Uredništvo odsvetuje, da se za potrjevanje nalaga slike obraza in okolice, ki je poznana širšemu krogu uporabnikov. Uporabniku je v galeriji na voljo možnost, da sliko naloži anonimno in onemogoči ogled slike ostalim članom portala. Slika se lahko po potrditvi izbriše. Uredništvo izbrisanih slik ne hrani in po izbrisu niso več na voljo.

18. Spletna aplikacija portala Avanture.net je v fazi razvoja in nadgradnje. Uporaba spletne aplikacije Avanture.net je, dokler je ta v fazi razvoja in nadgradnje brezplačna, razen posameznih dodatnih storitev, ki pa so ustrezno označene. V času razvoja lahko prihaja do napak v delovanju in uporabi portala Avanture.net. Uporaba portala zato poteka na lastno odgovornost uporabnika. Avtorji portala se zavezujejo, da bodo v primeru napak le te poskušali čim prej odpraviti.

19. Upravitelj portala ponuja dve različni obliki dostopa do uporabe spletnega portala - brezplačni račun z omejenimi funkcijami ter plačljivi Premium račun z dostopom do dodatnih storitev. Članarina se obračuna vnaprej za obdobje, ki si ga izberete sami. Premium račun se lahko sklene za dobo enega, treh, šestih ali dvanajstih mesecev, obračun pa se opravi po vsakokratnem veljavnem in objavljenem ceniku upravitelja portala. V primeru, da je uporabnik spletnega portala (član) potrošnik (tj. fizična oseba, ki uporablja storitve portala za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti), je upravitelj portala v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) odgovoren za morebitne stvarne napake, ki bi se lahko pojavile ob uporabi plačljivega Premium računa, zlasti kadar bi bil dostop člana do uporabe spletnega portala zaradi takšne napake lahko omejen ali onemogočen. V primeru pravilnega in pravočasnega grajanja napak ima član vse pravice v skladu z zakonom. Plačilo Premium članstva je mogoče direktno z nakazilom na TRR ali uporabo enega izmed procesorjev plačil, ki izvajajo storitev nakupa članstva v imenu portala Avanture.net. Trenutno so na voljo sledeči procesorji plačil:

Pri vseh izmed zgoraj navedenih procesorjih ste za plačilo preusmerjeni na njihovo stran. Po uspešno opravljenem plačilu ste preusmerjeni nazaj na portal Avanture.net. V primeru kakršnih koli težav s plačilom prosimo odprite zahtevek na podpora.avantmedia.si, oziroma pošljite email sporočilo na [email protected].

20. V primeru, da ste potrošnik (tj. fizična oseba, ki uporabljate storitve portala za namene izven vaše poklicne ali pridobitne dejavnosti) in se odločite za sklenitev plačljivega Premium paketa, imate v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe (oziroma najkasneje od trenutka, ko pridobite dejanski dostop do plačljivih vsebin spletnega portala) obvestite upravitelja portala, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vendar pa kot potrošnik nimate pravice do odstopa od pogodbe o opravljanju storitev, če upravitelj portala (oziroma podjetje, ki zagotavlja storitve) pogodbo oziroma plačljivo storitev v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubite pravico do odstopa od pogodbe, ko jo upravitelj portala v celoti izpolni; šteje se, da je upravitelj portala v celoti izpolnil svojo obveznost, ko je članu v primeru 14-dnevnega ali krajšega plačljivega Premium paketa (tj. plačljivega Premium paketa, ki velja 14 dni ali manj), v celotnem času trajanja takega paketa omogočil dostop do in koriščenje vseh storitev, vključenih v tak Premium paket.
Obvestilo o odstopu lahko predložite upravitelju portala na obrazcu z odstopno izjavo ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe. Izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe, lahko oddate tudi preko kontaktnega obrazca na spletni strani podpora.avantmedia.si, oziroma pošljite email sporočilo na [email protected]. Šteje se, da odstopno izjavo podate pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe. V primeru upravičenega odstopa od pogodbe (po tej točki pogojev) se vam upravitelj portala zavezuje najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa prejeta plačila. Vračilo se izvede na vaš TRR. Plačila preko kreditne kartice ali Valu sistema se v primeru, da obračunsko obdobje še ni bilo zaključeno lahko vrnejo na kartico oziroma vaš Valu račun.

21. V kolikor pa želite in vam je v skladu s prejšnjo točko teh pogojev omogočen odstop od pogodbe (plačljivega Premium paketa oziroma članarine), pred tem pa ste izrecno zahtevali, da upravitelj portala začne z opravljanjem storitve že v času odstopnega roka (iz prejšnje točke teh pogojev), ste dolžni plačati upravitelju portala znesek naročnine v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve upravitelja portala o odstopu od pogodbe, pri čemer se sorazmerni del izračuna glede na skupno vrednost pogodbe; v primeru, da ste upravitelju portala še pred upravičenim odstopom od pogodbe plačali celotno naročnino, se vam vrne sorazmeren delež plačane naročnine, ki je ostal od dneva obvestitve upravitelja portala o odstopu od pogodbe do konca obdobja članarine; vračilo se izvede na vaš TRR.

22. V primeru, da ste plačali članarino in je vaš profil izključen zaradi kršenja splošnih pogojev poslovanja portala, nezakonitih dejavnosti ali neprimernega obnašanja do ostalih članov portala se sorazmeren delež ostanka članarine ne vrača. Preko podporne strani podpora.avantmedia.si lahko kontaktirate uredništvo, ki vam bo podalo pogoje za ponovni dostop do profila. Tudi za vse morebitne pritožbe in za obvestila zaradi kakršnihkoli težav z uporabo portala se obrnite na podporno stran podpora.avantmedia.si kjer se vam s klikom na gumb "Nov zahtevek" odpre kontaktni obrazec.

23. Upravitelj portala si pridržuje pravico da se pogoji uporabe spreminjajo skladno z razvojem portala oziroma z dodajanjem novih funkcij in storitev na straneh. Upravitelj portala si pridržuje pravico, da se pogoji uporabe spremenijo brez predhodnega obvestila članov. Spremembe splošnih pogojev poslovanja se nanašajo na nove člane, ki se registrirajo po spremembi splošnih pogojev, oziroma na člane, ki podaljšajo naročniško razmerje po spremembi splošnih pogojev. Spremembe se nanašajo tudi na že obstoječe člane, vendar jih v tem primeru upravitelj portala o spremembi splošnih pogojev poslovanja nemudoma obvesti z objavo obvestila na javnem delu spletnega portala, član pa ima v vsakem primeru pravico odstopiti od pogodbe, če se s spremembo splošnih pogojev poslovanja ne strinja..

24. V primeru morebitnih nesporazumov se uporabljajo vsakokratna določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

25. S klikom na izbrani gumb za zaključek funkcije potrjujete, da se strinjate z vsemi pogoji uporabe v zgoraj navedenih točkah ter da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko se vpišete v katerokoli storitev avanture.net, potrjujete, da se strinjate z vsemi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemate. V kolikor se z pogoji ne strinjate, vam uporaba storitve ni dovoljena in se ne smete registrirati.