Omogočeno plačilo s kreditnimi karticami

Od danes popoldne naprej je zopet omogočeno plačilo s kreditnimi karticami. V naslednjih tednih bomo dodali še nekaj rezervnih možnosti, ki se bodo vključile v primeru, da pride zopet do težav. Za uredništvo je nekaj več birokracije, za člane pa to ne predstavlja večjih sprememb, razen bolj stabilnega servisa. Hvala vsem za potrpežljivost.